נכסים למכירה

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב לבונה בחיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ישראעץ בע"מ ח.פ. 513350017

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במגרש מבונה בקיבוץ המעפיל

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת 50% ממניות חברת מרכז רפואי כנורות פוריה בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי צמ"ה ורכב בהתמחרות אינטרנטית

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירות בפרוייקט תמ"א 38/1 יוקרתי בצפון הישן של ת"א

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מגורים בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת סופר סטוק 2017 בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בשטח של כ- 3,679 מ"ר במועצה האזורית מרום גליל

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברחוב לבונה בחיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ישראעץ בע"מ ח.פ. 513350017

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות במגרש מבונה בקיבוץ המעפיל

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת 50% ממניות חברת מרכז רפואי כנורות פוריה בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי צמ"ה ורכב בהתמחרות אינטרנטית

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירות בפרוייקט תמ"א 38/1 יוקרתי בצפון הישן של ת"א

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מגורים בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת סופר סטוק 2017 בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בשטח של כ- 3,679 מ"ר במועצה האזורית מרום גליל

לפרסום מלא