נכסים למכירה

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מגורים בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב ז'אן ז'ורס 21, חיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת סופר סטוק 2017 בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב דרך הים 170 בחיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בשטח של כ- 3,679 מ"ר במועצה האזורית מרום גליל

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בפנטהאוז ודירות בפרוייקט תמ"א יוקרתי בצפון הישן של ת"א

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת 50% מהמניות בחברת מרכז רפואי כנורות פוריה בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מגורים בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בנס ציונה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב ז'אן ז'ורס 21, חיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת סופר סטוק 2017 בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב דרך הים 170 בחיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בשטח של כ- 3,679 מ"ר במועצה האזורית מרום גליל

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בפנטהאוז ודירות בפרוייקט תמ"א יוקרתי בצפון הישן של ת"א

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת 50% מהמניות בחברת מרכז רפואי כנורות פוריה בע"מ

לפרסום מלא