נכסים למכירה

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת סופר סטוק 2017 בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב דרך הים 170 בחיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין ברחוב תעשיה 28 קרית אתא

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בשטח של כ- 3,679 מ"ר במועצה האזורית מרום גליל

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בפנטהאוז ודירות בפרוייקט תמ"א יוקרתי בצפון הישן של ת"א

לפרסום מלא

הודעה על כינוס אסיפות נושים קרדיאקס מדיקאל בע"מ, ח.פ. 514246768 מריאן מאיר, ת.ז. 017190356

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת חברה שלה איטליזים לממכר בשר

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' ירושלים 7, חדרה

לפרסום מלא

פולידום טכנולוגיות בע"מ – הודעה על כינוס אסיפת נושים ומעוד להגשת תביעות חוב

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב עגור 9 קיסריה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות חברת סופר סטוק 2017 בע"מ

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב דרך הים 170 בחיפה

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס מקרקעין ברחוב תעשיה 28 קרית אתא

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת קרקע חקלאית בשטח של כ- 3,679 מ"ר במועצה האזורית מרום גליל

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בפנטהאוז ודירות בפרוייקט תמ"א יוקרתי בצפון הישן של ת"א

לפרסום מלא

הודעה על כינוס אסיפות נושים קרדיאקס מדיקאל בע"מ, ח.פ. 514246768 מריאן מאיר, ת.ז. 017190356

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת חברה שלה איטליזים לממכר בשר

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים ברח' ירושלים 7, חדרה

לפרסום מלא

פולידום טכנולוגיות בע"מ – הודעה על כינוס אסיפת נושים ומעוד להגשת תביעות חוב

לפרסום מלא

הזמנה להציע הצעות לרכישת נכס ברחוב עגור 9 קיסריה

לפרסום מלא