תחומי עיסוק

חדלות פרעון

המשרד מתמחה בגיבוש הסדרי חוב וליויי חברות בקשיים וכן מטפל ומייצג במסגרת הליכי חדלות פירעון על גווניהם השונים, ובכלל אלו, תיקי הקפאת הליכים, פירוקים, כינוסים ופשיטות רגל, כמו גם בתיקי הפעלה של חברות "חיות" הנקלעות למבוי סתום ניהולי, זאת בין, על פי מינויים הנעשים לרוב ביוזמת בתי המשפט השונים, ובין על פי מינויים ביוזמת נושים ומוסדות המדינה (לרבות נציבות מס הכנסה, ורשויות מקומיות שונות).
בין התיקים הבולטים אשר טופלו על ידי חברתנו, ניתן למנות תיקים אשר זכו לפרסום ולעניין ברמה הארצית כגון, הקפאות ההליכים לקבוצת חיון מחשבים בע"מ ולקבוצת רמת טבעון (המפעילה את רשת בתי האבות "נוף"), הליך הפירוק בעניינה של ט.ב. מתקדמים בכספים בע"מ (פרשת "קרן אור"), שזכה לחשיפה תקשורתית רבה בעיתונות הכלכלית בישראל, על רקע הנזק הרב אשר נגרם למשקיעים במכשירים פיננסיים ששווקו על ידי חברה זו, ופירוק חברות בולטות כגון: בטחון לאומי בע"מ שפעלה בתחום השמירה, קווים המכון לעיצוב ואדריכלות בע"מ שהפעילה רשת של מכללות ללימודי עיצוב ואדריכלות ברחבי הארץ וכן עץ ירוק דלתות בע"מ שפעלה בתחום ייצור דלתות יוקרה, וחברות נוספות אשר עסקו בתחום הנדל"ן.

משפט מסחרי ומקרקעין

המשרד מייצג בעסקאות מקרקעין מסוגים שונים, לרבות עסקאות מכר ושכירות (ובכלל אלו שכירויות מסחריות בקניונים ובנכסים מסחריים) וכן בייצוג דיירים בפרויקטים לביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ מבנים לפי תמ"א 38. כן מעניק המשרד ייצוג בעסקאות לשיתופי פעולה עסקיים ומיזמים משותפים, עסקאות רכש מסוגים שונים (ציוד, פעילות וכו'), והסכמים מסחריים מסוגים שונים, בין אלו ניתן למנות הסכמי הפצה, אספקה, תיווך, מתן שירותים, וכיוב'.
כן עוסק המשרד במתן ליווי משפטי שוטף לחברות המקיימות פעילות בארץ ובחו"ל, החל ממועד ייסודן והתאגדותן ועד למועד סיום פעילותן, במידת הצורך, בהליכי פירוק מרצון.

ליטיגציה אזרחית – מסחרית

המשרד מעניק ייצוג בסכסוכים אזרחיים ומסחריים שונים, בנושאים מגוונים. בכלל אלו ניתן למנות: סכסוכים כספיים בין חברות ואנשים פרטיים, תביעות במקרקעין, סכסוכי שכנים ופירוקי שיתוף, תביעות בין שותפים, תביעות חוזיות, ועוד.

אגודות שיתופיות

המשרד מתמחה במתן שירותים משפטיים במסגרת המגזר החקלאי – התיישבותי, בפרט, הסדרת מקרקעין וייצוג בסכסוכים בין אגודות וחברים. על לקוחות המשרד נמנים אגודות שיתופיות וקיבוצים.